「1902 nièng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: {{Year|1902}} ==Duâi dâi== *5 nguŏk 20 hô̤: Gū-bă dŭk-lĭk. *7 nguŏk 3 hô̤: Gĭng-sṳ̆ Dâi-hŏk-dòng diŏh Báe̤k-gĭng sìng-lĭk, ciā hŏk-dòng g...)
 
 
==Duâi dâi==
*[[5 nguŏk 20 hô̤]]: [[Gū-bă]] dŭk-lĭk.
*[[7 nguŏk 3 hô̤]]: Gĭng-sṳ̆ Dâi-hŏk-dòng diŏh [[Báe̤k-gĭng]] sìng-lĭk, ciā hŏk-dòng gáu-muōi-lāu huák-diēng siàng gĭng-dáng gì [[Bá̤ekBáe̤k-gĭng Dâi-hŏk]].
 
==Chók-sié==
匿名使用者