「1912 nièng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: {{Year|1912}} ==Duâi dâi== *1 nguŏk 1 hô̤: Dṳ̆ng-huà Mìng-guók sìng-lĭk. *2 nguŏk 12 hô̤: Muāng-chĭng miĕk-uòng. *2 nguŏk 14 hô̤: Să̤-...)
 
 
*[[1 nguŏk 1 hô̤]]: [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] sìng-lĭk.
*[[2 nguŏk 12 hô̤]]: [[Muāng-chĭng]] miĕk-uòng.
*[[2 nguŏk 14 hô̤]]: [[Să̤-câung]] dŭk-lĭk.
*[[4 nguŏk 14 hô̤]]: [[RMS Titanic]] pâung diŏh [[bĭng-săng]], sìng gáu hāi dā̤ kó̤.
*[[11 nguŏk 28 hô̤]]: [[Albania]] dŭk-lĭk.
匿名使用者