「Gĕ̤ng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Dṳ̀ng-sĭng dêng-hióng gáu Ò̤
 
 
'''Gĕ̤ng''' kō̤-nèng cī:
#重定向 [[Ò̤]]
#'''江''', chăng-kō̤ „[[ò̤]]“.
#'''工''', siŏh ciáh sì-găng dăng-ôi, chăng-kō̤ „[[nĭk]]“.
 
{{Gì-ngiê}}