「Kĭng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
|history comment=
}}
'''Kĭng''' (氫, 輕), iâ hô̤ lā̤ '''cūi-só''' (水素) hĕ̤k-ciā '''Hidro''', sê siŏh cṳ̄ng [[huá-hŏk nguòng-só]]. [[Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só]] sê 1, huá-hŏk hù-hô̤ sê H.
 
==Huá-hŏk séng-cék==
匿名使用者