「Wikinews」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~ (Joe young yu 已移動頁面 Wiki Sĭng-ùngWikinews 並覆蓋原有重新導向)
[[File:Wikinews-logo.svg|thumb|200px|Wiki Sĭng-ùngWikinews gì dù-biĕu.|right]]
'''Wiki Sĭng-ùngWikinews''' (''Wiki新聞, WikinewsSĭng-ùng'') sê siŏh gá nô̤i-ùng cê̤ṳ-iù gì [[sĭng-ùng]] huák-buó uōng-câng, sṳ̆k diŏh [[Wiki Muòi-tā̤ Gĭ-gĭng-huôiWikimedia]] (Wikimedia). Ĭ gâe̤ng [[Wikipedia]] gì kṳ̆-biék cêu chiông [[Cī-mīJimmy Ŭi-lò̤-sṳ̆Wales]] sū gōng gì: "Găk Wiki Sĭng-ùngWikinews, giĕng-dṳ̆k dà̤ bó̤-dô̤ dŭ sê siā có̤ gâe̤ng báik-kuŏ-cuòngciòng-cṳ̆ gì ùng-ciŏng siŏng-dó̤i gì sĭng-ùng bó̤-dô̤."<ref>[https://archive.is/20120917180539/www.wired.com/culture/lifestyle/news/2004/11/65819 Wikipedia Creators Move Into News]</ref> Wiki Sĭng-ùngWikinews gì bó̤-dô̤ sê guăng-diēng dṳ̆ng-lĭk gì.
 
== Chăng-kō̤ ==
 
== Nguôi-buô lièng-giék ==
* [http://www.wikinews.org Wiki Sĭng-ùngWikinews]
 
{{Wiki gĕ̤ng-tiàng}}