「Mùng-gū」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
| guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ = +976
}}
'''Mūng-gū''' ([[Mūng-gū-ngṳ̄]]: [[File:Monggol ulus.svg|35px|]]) sê sié-gāi gì guók-gă cĭ ék. Ôi-dé găk [[Dĕ̤ng Ā]], báe̤k-biĕng sê [[Ngò̤-lò̤-sṳ̆]], nàng-biĕng sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] gì [[Nô̤i-mūng Mūng-gū]].
 
{{Ā-ciŭ}}