「Aksu」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Aksu''' sê Dṳ̆ng-guók Sĭng-giŏng Uyghur Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh dê-kṳ̆. Category:Sĭng-giŏng
 
[[File:China Xinjiang Aksu.svg|thumb|right|200px|Aksu gì ôi-dé]]
'''Aksu''' sê [[Dṳ̆ng-guók]] [[Sĭng-giŏng Uyghur Cê̤ṳ-dê-kṳ̆]] gì siŏh ciáh dê-kṳ̆.
 
匿名使用者