「Tṳ̀ng-kéng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
|}
'''Tṳ̀ng-kéng'''(重慶) sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] gì siŏh ciáh dĭk-hăk-chê.
 
== Lĭk-sṳ̄ ==
==Dê-lī==
== Hèng-céng dăng-ôi ==
*[[Ṳ̀-dṳ̆ng-kṳ̆]] (渝中區)
*[[Dâi-dô-kāu-kṳ̆]] (大渡口區)
*[[Gŏng-báe̤k-kṳ̆]] (江北區)
*[[Să-bìng-bá-kṳ̆]] (沙坪壩區)
*[[Gāu-lṳ̀ng-pŏ̤-kṳ̆]] (九龍坡區)
*[[Nàng-ngiâng-kṳ̆]] (南岸區)
*[[Báe̤k-buôi-kṳ̆]] (北碚區)
*[[Gì-gŏng-kṳ̆]] (綦江區)
*[[Dâi-cé̤ṳk-kṳ̆]] (大足區)
*[[Ṳ̀-báe̤k-kṳ̆]] (渝北區)
*[[Bă-nàng-kṳ̆]] (巴南區)
*[[Uâng-ciŭ-kṳ̆]] (萬州區)
*[[Hù-lìng-kṳ̆]] (涪陵區)
*[[Kièng-gŏng-kṳ̆]] (黔江區)
*[[Diòng-sêu-kṳ̆]] (長壽區)
*[[Hăk-chiŏng-kṳ̆]] (合川區)
*[[Īng-chiŏng-kṳ̆]] (永川區)
*[[Gŏng-cĭng-kṳ̆]] (江津區)
*[[Nàng-chiŏng-kṳ̆]] (南川區)
*[[Iù-iòng Tū-gă-cŭk Mièu-cŭk Cê̤ṳ-dê-gâing]] (酉陽土家族苗族自治縣)
*[[Dùng-nàng-kṳ̆]] (潼南區)
*[[Dè̤ng-liòng-kṳ̆]] (銅梁區)
*[[Séu-săng Tū-gă-cŭk Mièu-cŭk Cê̤ṳ-dê-gâing]] (秀山土家族苗族自治縣)
̀*[[Ìng-chiŏng-kṳ̆]] (榮昌區)
*[[Pék-săng-kṳ̆]] (璧山區)
*[[Dâing-gŏng-gâing]] (墊江縣)
*[[Ū-lè̤ng-gâing]] (武隆縣)
*[[Hŭng-dŭ-gâing]] (豐都縣)
*[[Siàng-kāu-gâing]] (城口縣)
*[[Liòng-bìng-gâing]] (梁平縣)
*[[Kăi-gâing]] (開縣)
*[[Ŭ-kă̤-gâing]] (巫溪縣)
*[[Ŭ-săng-gâing]] (巫山縣)
*[[Hông-ciék-gâing]] (奉節縣)
*[[Hùng-iòng-gâing]] (雲陽縣)
*[[Dṳ̆ng-gâing]] (忠縣)
*[[Siŏh-cê̤ṳ Tū-gă-cŭk Cê̤ṳ-dê-gâing]] (石柱土家族自治縣)
*[[Pàng-cūi Mièu-cŭk Tū-gă-cŭk Cê̤ṳ-dê-gâing]] (彭水苗族土家族自治縣)
 
==Gĭng-cá̤==
== Ìng-kēu ==
==Ùng-huá==
 
{{Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Hèng-céng-kṳ̆-uă}}
匿名使用者