「Hāi-nàng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
==Dê-lī==
== Hèng-céng dăng-ôi ==
*[[Hāi-kāu-chê]] (海口市)
*[[Săng-ā-chê]] (三亞市)
*[[Dăng-ciŭ-chê]] (儋州市)
*[[Săng-să-chê]] (三沙市)
*[[Gìng-hāi-chê]] (瓊海市)
*[[Uâng-nìng-chê]] (萬寧市)
*[[Ngū-cī-săng-chê]] (五指山市)
*[[Dĕ̤ng-huŏng-chê]] (東方市)
*[[Ùng-chiŏng-chê]] (文昌市)
*[[Lìng-gŏ̤-gâing]] (臨高縣)
*[[Dèng-mâi-gâing]] (澄邁縣)
*[[Dêng-ăng-gâing]] (定安縣)
*[[Dŭng-chiŏng-gâing]] (屯昌縣)
*[[Chiŏng-gĕ̤ng Là̤-cŭk Mièu-cŭk Cê̤ṳ-dê-gâing]] (昌江黎族自治縣)
*[[Băh-săi Là̤-cŭk Cê̤ṳ-dê-gâing]] (白沙黎族自治縣)
*[[Gìng-dṳ̆ng Là̤-cŭk Mièu-cŭk Cê̤ṳ-dê-gâing]] (瓊中黎族苗族自治縣)
*[[Lìng-cūi Là̤-cŭk Cê̤ṳ-dê-gâing]] (陵水黎族自治縣)
*[[Bō̤-dìng Là̤-cŭk Mièu-cŭk Cê̤ṳ-dê-gâing]] (保亭黎族苗族自治縣)
*[[Lŏk-dŭng Là̤-cŭk Mièu-cŭk Cê̤ṳ-dê-gâing]] (樂東黎族自治縣)
 
==Gĭng-cá̤==
匿名使用者