「Să̤ (ké-tā̤)」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
[[File:Xenon discharge tube.jpg|thumb|right|200px|Să̤]]
'''Să̤''' (氥) sê siŏh cṳ̄ng [[hĭ-iū ké-tā̤]] [[huá-hŏk nguòng-só|nguòng-só]]. [[Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só]] sê 54, huá-hŏk hù-hô̤ sê Xe.
 
==Huá-hŏk séng-cék==
匿名使用者