「Iù (gĭng-sṳ̆k)」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
[[File:HEUraniumC.jpg|thumb|right|200px|Iù]]
'''Iù''' (鈾) sê siŏh cṳ̄ng [[gĭng-sṳ̆k]], iâ sê siŏh cṳ̄ng [[huá-hŏk nguòng-só]]. [[Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só]] sê 92, huá-hŏk hù-hô̤ sê U.
 
==Huá-hŏk séng-cék==
 
==Éng-ê̤ṳng==
 
==Cié-chṳ̄==
 
{{Ciŭ-gĭ-biēu}}
匿名使用者