「Băh-gĭng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
[[File:Platinum crystals.jpg|thumb|right|200px|Băh-gĭng]]
'''Băh-gĭng''' (白金) iâ hô̤ lā̤ '''bŏ̤h''' (鉑), sê siŏh cṳ̄ng [[gĭng-sṳ̆k]], iâ sê siŏh cṳ̄ng [[huá-hŏk nguòng-só]]. [[Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só]] sê 78, huá-hŏk hù-hô̤ sê Pt.
 
==Huá-hŏk séng-cék==
 
==Éng-ê̤ṳng==
 
==Cié-chṳ̄==
 
{{Ciŭ-gĭ-biēu}}
匿名使用者