「Diēng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
[[File:Sample of iodine.jpg|thumb|right|200px|Diēng]]
'''Diēng''' (碘) sê siŏh cṳ̄ng [[hĭ-gĭng-sṳ̆k]] [[huá-hŏk nguòng-só|nguòng-só]]. [[Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só]] sê 53, huá-hŏk hù-hô̤ sê I.
 
==Huá-hŏk séng-cék==
 
==Éng-ê̤ṳng==
 
==Cié-chṳ̄==
 
{{Ciŭ-gĭ-biēu}}
匿名使用者