「Bă (gĭng-sṳ̆k)」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Bă''' (鈀) sê siŏh cṳ̄ng gĭng-sṳ̆k, iâ sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. {{Ciŭ-gĭ-biēu}} Category:Huá-hŏk nguòng-só
 
[[File:Palladium 1-noReflection.jpg|thumb|right|200px|Bă]]
'''Bă''' (鈀) sê siŏh cṳ̄ng [[gĭng-sṳ̆k]], iâ sê siŏh cṳ̄ng [[huá-hŏk nguòng-só]]. [[Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só]] sê 46, huá-hŏk hù-hô̤ sê Pd.
 
==Huá-hŏk séng-cék==
 
==Éng-ê̤ṳng==
 
==Cié-chṳ̄==
<math> PdCl_{2} + CO+H_{2}O = Pd\downarrow + CO_{2}\uparrow+ 2HCl(aq) </math>
 
{{Ciŭ-gĭ-biēu}}
匿名使用者