「Să̤ (gó-tā̤)」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Să̤''' (硒) sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. {{Ciŭ-gĭ-biēu}} Category:Huá-hŏk nguòng-só
 
[[File:SeBlackRed.jpg|thumb|right|200px|Să̤]]
'''Să̤''' (硒) sê siŏh cṳ̄ng [[huá-hŏk nguòng-só]].
'''Să̤''' (硒) sê siŏh cṳ̄ng [[hĭ-gĭng-sṳ̆k]] [[huá-hŏk nguòng-só|nguòng-só]]. [[Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só]] sê 34, huá-hŏk hù-hô̤ sê Se.
==Huá-hŏk séng-cék==
 
==Éng-ê̤ṳng==
 
==Cié-chṳ̄==
 
 
{{Ciŭ-gĭ-biēu}}
匿名使用者