「Ā-iòng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 已移動頁面 Sĭng (gĭng-sṳ̆k)Ā-iòng
[[File:Zinc fragment sublimed and 1cm3 cube.jpg|thumb|right|200px|Sĭng]]
'''Sĭng''' (鋅), iâ hô̤ lā̤ '''ā-iòng''' (亞鉛), sê siŏh cṳ̄ng [[gĭng-sṳ̆k]], iâ sê siŏh cṳ̄ng [[huá-hŏk nguòng-só]]. [[Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só]] sê 30, huá-hŏk hù-hô̤ sê Zn.
 
==Huá-hŏk séng-cék==
 
==Éng-ê̤ṳng==
 
==Cié-chṳ̄==
 
{{Ciŭ-gĭ-biēu}}
匿名使用者