「Mâing (gĭng-sṳ̆k)」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
[[File:Manganese electrolytic and 1cm3 cube.jpg|thumb|right|200px|Mâing]]
'''Mâing''' (錳) sê siŏh cṳ̄ng [[gĭng-sṳ̆k]], iâ sê siŏh cṳ̄ng [[huá-hŏk nguòng-só]]. [[Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só]] sê 25, huá-hŏk hù-hô̤ sê Mn.
==Huá-hŏk séng-cék==
 
==Éng-ê̤ṳng==
 
==Cié-chṳ̄==
 
 
{{Ciŭ-gĭ-biēu}}
匿名使用者