「Mī (gĭng-sṳ̆k)」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
[[File:Magnesium crystals.jpg|thumb|right|200px|Mī]]
'''Mī''' (鎂) sê siŏh cṳ̄ng [[gĭng-sṳ̆k]], iâ sê siŏh cṳ̄ng [[huá-hŏk nguòng-só]]. [[Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só]] sê 12, huá-hŏk hù-hô̤ sê Mg.
 
 
{{Ciŭ-gĭ-biēu}}
匿名使用者