「Hàng-ló」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Hàng-ló''' (寒露) sê Dṳ̆ng-guók nùng-lĭkniék-sé cáik-ké cĭ-ék, diŏh chiŭ-hŭng gâe̤ng sŏng-gáung cĭ găng. {{Niék-sé cáik-ké}...)
 
 
'''Hàng-ló''' (寒露) sê [[Dṳ̆ng-guók]] [[nùng-lĭk]] gì [[niék-sé cáik-ké]] cĭ-ék, diŏh [[chiŭ-hŭng]] gâe̤ng [[sŏng-gáung]] cĭ găng.
 
{{Niék-sé cáik-ké}}
'''Hàng-ló''' (寒露) sê [[Dṳ̆ng-guók]] [[nùng-lĭk]] gì [[niék-sé cáik-ké]] cĭ-ék, diŏh [[chiŭ-hŭng]] gâe̤ng [[sŏng-gáung]] cĭ găng.
 
[[Category:cáik-ké]]
匿名使用者