「8 nguŏk 17 hô̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: {{DayInfo|8|17}} ==Cáik-nĭk== ==Duâi dâi== ==Chók-sié== ==Guó-sié== Category:8 nguŏk
 
 
 
==Duâi dâi==
*'''[[1307 nièng]]''': [[Nguòng Sié-cū]] Kublai ké̤ṳk '''[[Kūng-cṳ̄]]''' gì hŭng-hô̤ gă „Dâi-sìng“ lâng cê, hô̤ lā̤ „Dâi-sìng Cé-séng Ùng-sŏng-uòng“.
 
* '''[[1949 nièng]]''': [[Dṳ̆ng-guók Ìng-mìng Gāi-huóng-gŭng]] iù Uâng-sêu-giò (cêu sê gīng-dáng gì [[Gāi-huóng-dâi-giò]]) '''páh diē [[Hók-ciŭ|Hók-ciŭ-siàng]]'''. Gāu-muōi-lāu cī siŏh nĭk ké̤ṳk Hók-ciŭ-chê Ìng-mìng Céng-hŭ dêng có̤ „Hók-ciŭ Gāi-huóng-nĭk“.
* '''[[1998 nièng]]''': [[Mī-guók]] cūng-tūng [[Bill Clinton]] găk [[diêng-sê]] gà̤-dēng sìng-nêng cê-gă gâe̤ng '''[[Monica Lewinsky]]''' ô „bók-céng-dŏng guăng-hiê“.
*'''[[2008 nièng]]''': Mī-guók ông-dông-uòng '''[[Michael Phelps]]''' găk [[Báe̤k-gīng Ó̤-ông-huôi]] gì nàng-gái 4×100 mī hông-hăk-êng ciék-lĭk-suói bô cháung-cô̤ sĭng gì gé-lṳ̆k, dū-liāng dáik gáu 8 miâng gĭng-bà̤. Ciā gé-lṳ̆k gáu hiêng-câi gó mò̤ nè̤ng â̤ chiĕu-guó.
==Chók-sié==
 
匿名使用者