「2015 nièng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
 
==Duâi dâi==
 
*[[7 nguŏk 20 hô̤]]: [[Lêng Gié-hĕk]] ké̤ṳk [[Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng]] kăi-dṳ̀ dŏng-gék, lĭk-áng sīng-că.
*[[8 nguŏk 12 hô̤]]: [[Tiĕng-cĭng]] dĕk duâi gì huák-sĕng [[báuk-cá]] sê̤ṳ-gó.
 
==Chók-sié==
 
匿名使用者