「8 nguŏk 19 hô̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''8 nguŏk 19 hô̤''' sê Gregorius Lĭk-huák diē-sié 8 nguŏk gì dâ̤ 19 nĭk. ==Cáik-nĭk== ==Duâi dâi== *'''1866 nièng''': '''Hók-ciŭ Sùng-céng-guŏ...)
 
 
{{DayInfo|8|19}}
'''8 nguŏk 19 hô̤''' sê [[Gregorius Lĭk-huák]] diē-sié [[8 nguŏk]] gì dâ̤ 19 nĭk.
 
==Cáik-nĭk==
匿名使用者