「Báe̤k Liāng-tū」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|Báe̤k Liāng-tū '''Báe̤k Liāng-tū''' (北領土, Ĭng-ngṳ̄: Northern Territory) sê Ó̤-ciŭ gì si...
(Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|Báe̤k Liāng-tū '''Báe̤k Liāng-tū''' (北領土, Ĭng-ngṳ̄: Northern Territory) sê Ó̤-ciŭ gì si...)
(Mò̤ chă)
匿名使用者