「Victoria」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Victoria''' kō̤-nèng cī: #Victoria Nṳ̄-uòng: Ĭng-guók siŏh gì ciáh nṳ̄-uòng. #Victoria (Ó̤-ciŭ): Ó̤-ciŭ gì siŏh ciáh ciŭ. #Victoria H...
(Sĭng hiĕk: '''Victoria''' kō̤-nèng cī: #Victoria Nṳ̄-uòng: Ĭng-guók siŏh gì ciáh nṳ̄-uòng. #Victoria (Ó̤-ciŭ): Ó̤-ciŭ gì siŏh ciáh ciŭ. #Victoria H...)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者