「Melbourne」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Melbourne''', iâ hô̤ lā̤ '''Sĭng Gĭng-săng''' (新金山), sê Ó̤-ciŭ gì siŏh ciáh siàng-chê, iâ sê Victoria gì siū-hū. Catego...
(Sĭng hiĕk: '''Melbourne''', iâ hô̤ lā̤ '''Sĭng Gĭng-săng''' (新金山), sê Ó̤-ciŭ gì siŏh ciáh siàng-chê, iâ sê Victoria gì siū-hū. Catego...)
(Mò̤ chă)
匿名使用者