「Newfoundland gâe̤ng Labrador」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|Newfoundland gâe̤ng Labrador '''Newfoundland gâe̤ng Labrador''' sê Gă-nā-dâi gì siŏh ciáh sēng. Category:Gă-nā-d...
(Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|Newfoundland gâe̤ng Labrador '''Newfoundland gâe̤ng Labrador''' sê Gă-nā-dâi gì siŏh ciáh sēng. Category:Gă-nā-d...)
(Mò̤ chă)
匿名使用者