「Sĭk (nguòng-só)」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Sĭk''' (矽) sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. {{Ciŭ-gĭ-biēu}} Category:Huá-hŏk nguòng-só
 
[[File:SiliconCroda.jpg|thumb|right|200px|Sĭk]]
'''Sĭk''' (矽) sê siŏh cṳ̄ng [[huá-hŏk nguòng-só]].
 
匿名使用者