「Ā-iòng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Sĭng''' (鋅) sê siŏh cṳ̄ng gĭng-sṳ̆k, iâ sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. {{Ciŭ-gĭ-biēu}} Category:Huá-hŏk nguòng-só
 
'''Sĭng''' (鋅), iâ hô̤ lā̤ '''ā-iòng''' (亞鉛), sê siŏh cṳ̄ng [[gĭng-sṳ̆k]], iâ sê siŏh cṳ̄ng [[huá-hŏk nguòng-só]].
 
{{Ciŭ-gĭ-biēu}}
匿名使用者