「Huò-bìng」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Huò-bìng''' (和平) sê cī mò̤ ciéng-cĕng hĕ̤k-ciā gì-tă ū-ciŏng dâu-cĕng hèng-òi gì cáung-tái. Category:Siâ-huôi
(Sĭng hiĕk: '''Huò-bìng''' (和平) sê cī mò̤ ciéng-cĕng hĕ̤k-ciā gì-tă ū-ciŏng dâu-cĕng hèng-òi gì cáung-tái. Category:Siâ-huôi
(Mò̤ chă)
匿名使用者