「Nùng-lĭk」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Nùng-lĭk''' (農曆) iâ hô̤ lā̤ '''gô-lĭk''' (舊曆), sê Dĕ̤ng Ā gì siŏh cṳ̄ng diòng-tūng gì lĭk-huák, iù Dṳ̆ng-guók nè̤ng huák-mìng. Nù...)
 
'''Nùng-lĭk''' (農曆) iâ hô̤ lā̤ '''uòng-lĭk''' (黃曆) hĕ̤k-ciā '''gô-lĭk''' (舊曆), sê [[Dĕ̤ng Ā]] gì siŏh cṳ̄ng diòng-tūng gì [[lĭk-huák]], iù Dṳ̆ng-guók nè̤ng huák-mìng.
 
Nùng-lĭk sê siŏh cṳ̄ng [[ĭng-iòng-lĭk]].
匿名使用者