「Hăk-gĭng」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Hăk-gĭng''' (合金) sê lâng cṳ̄ng hĕ̤k-ciā lâng cṳ̄ng ī-siông gì huá-hŏk ŭk-cék hăk siàng gì ŭk-cék, diē-sié kēng-diâng diŏh ô siŏh cṳ̄ng sê...
(Sĭng hiĕk: '''Hăk-gĭng''' (合金) sê lâng cṳ̄ng hĕ̤k-ciā lâng cṳ̄ng ī-siông gì huá-hŏk ŭk-cék hăk siàng gì ŭk-cék, diē-sié kēng-diâng diŏh ô siŏh cṳ̄ng sê...)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者