「Huá-hŏk nguòng-só」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: 300px|thumb|right|Huá-hŏk nguòng-só '''Huá-hŏk nguòng-só''' (化學元素) sê cī sié-gái dâi-dŏng siŏh báh gūi cṳ̄ng gĭ-...
(Sĭng hiĕk: 300px|thumb|right|Huá-hŏk nguòng-só '''Huá-hŏk nguòng-só''' (化學元素) sê cī sié-gái dâi-dŏng siŏh báh gūi cṳ̄ng gĭ-...)
(Mò̤ chă)
匿名使用者