「Ordovician」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Ordovician''', sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 485.4 gáu 443.4 báh-uâng nièng cĭ sèng. Category:Dê-cék
 
 
'''Ordovician''', iâ hô̤ lā̤ '''Ó̤-dò̤-gī''', sê siŏh ciáh [[dê-cék]] sì-gĭ, sì-găng diŏh 485.4 gáu 443.4 báh-uâng nièng cĭ sèng.
 
[[Category:Dê-cék]]
匿名使用者