「Holocene」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Holocene''', iâ hô̤ lā̤ '''ciòng-sĭng-sié''', sê hiêng-câi nē̤ng-gă sĕng-uăk gì dê-cék sì-gĭ, téng 11700 nièng cĭ sèng kăi-sṳ̄. Category:Dê-cék
(Sĭng hiĕk: '''Holocene''', iâ hô̤ lā̤ '''ciòng-sĭng-sié''', sê hiêng-câi nē̤ng-gă sĕng-uăk gì dê-cék sì-gĭ, téng 11700 nièng cĭ sèng kăi-sṳ̄. Category:Dê-cék
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者