「Cretaceous」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Cretaceous''', iâ hô̤ lā̤ '''băh-áuk-gī''', sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 145 gáu 66 báh-uâng nièng cĭ sèng. Category:Dê-cék
(Sĭng hiĕk: '''Cretaceous''', iâ hô̤ lā̤ '''băh-áuk-gī''', sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 145 gáu 66 báh-uâng nièng cĭ sèng. Category:Dê-cék
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者