「Triassic」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Triassic''', iâ hô̤ lā̤ '''săng-diĕk-gī''' hĕ̤k-ciā '''săng-tăk-gī''', sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 252.17 gáu 201.3 báh-uâng nièng cĭ...
(Sĭng hiĕk: '''Triassic''', iâ hô̤ lā̤ '''săng-diĕk-gī''' hĕ̤k-ciā '''săng-tăk-gī''', sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 252.17 gáu 201.3 báh-uâng nièng cĭ...)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者