「Permian」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Permian''', iâ hô̤ lā̤ '''nê-diĕk-gī''' hĕ̤k-ciā '''nê-tăk-gī''', sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 298.9 gáu 252.17 báh-uâng nièng cĭ sèng...
(Sĭng hiĕk: '''Permian''', iâ hô̤ lā̤ '''nê-diĕk-gī''' hĕ̤k-ciā '''nê-tăk-gī''', sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 298.9 gáu 252.17 báh-uâng nièng cĭ sèng...)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者