「Carboniferous」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Carboniferous''', iâ hô̤ lā̤ '''siŏh-táng-gī''', sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 358.9 gáu 298.9 báh-uâng nièng cĭ sèng. Category:Dê-cék
(Sĭng hiĕk: '''Carboniferous''', iâ hô̤ lā̤ '''siŏh-táng-gī''', sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 358.9 gáu 298.9 báh-uâng nièng cĭ sèng. Category:Dê-cék
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者