「Devonian」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Devonian''', iâ hô̤ lā̤ '''nà̤-buòng-gī''', sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 419.2 gáu 358.9 báh-uâng nièng cĭ sèng. Category:Dê-cék
(Sĭng hiĕk: '''Devonian''', iâ hô̤ lā̤ '''nà̤-buòng-gī''', sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 419.2 gáu 358.9 báh-uâng nièng cĭ sèng. Category:Dê-cék
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者