「Cék-ngṳ̀」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
 
'''Cék-ngṳ̀''' (鯽魚) sê siŏh cṳ̄ng [[ngṳ̀]]. Ciŏng-muòng dò̤ lì káng gì gĭng-ngṳ̀ (金魚) gì-sĭk iâ sê cék-ngṳ̀ gì siŏh cṳ̄ng, bók-guó diŏh Hók-ciŭ-uâ diē-sié, Cék-ngṳ̀ ék-buăng nâ cī â̤ dò̤ lì siăh gì hī siŏh cṳ̄ng.
 
[[Category:Ciáh-tùi dông-ŭk]]
[[Category:Ngṳ̀]]
匿名使用者