「Ciēng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
*[[Diplodactylinae]]
}}
'''Ciēng''' (䗃) sê siŏh cṳ̄ng siēu-hìng hĕ̤k-ciā dṳ̆ng-hìng gì [[dô-dâing]] (ék-buăng 4cm - 40cm), sĕng-uăk diŏh sié-gái ké-hâiu ŭng-nōng gì dê-huŏng. Duâi-buô-hông ciēng dŭ sê găk tiĕng buóh áng gâe̤ng màng-buŏ sèng-âu uăk-dông, siăh [[tè̤ng-ngiê]]. Ciēng iâ sĕng-uăk diŏh [[ìng-lôi]] bùng-găng gì chiòng gâe̤ng tiĕng-huă-bēng lā̤.
 
{{Commons|Gekkonidae|Ciēng}}
匿名使用者