「Hók-ăng-uâ」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
 
{{twinLAT|福安話}}
'''Hók-ăng-uâ''' (福安話) sê [[Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄]] báe̤k buô gì siŏh cṳ̄ng dâi-biēu [[huŏng-ngiòng]], sṳ̆k [[Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Báe̤k-piéng]]. sāi gì nè̤ng ciō-iéu diŏh [[Hók-gióng-sēng]] [[Mìng-dĕ̤ng]] [[Nìng-dáik]] gì [[Hók-ăng-chê]]. Hók-ăng-uâ sê Báe̤k-piéng gì dâi-biēu huŏng-ngiòng, gâe̤ng gì-tă Báe̤k-piéng huŏng-ngiòng chă-mâ̤-kó̤-huông, ô gì nè̤ng iâ ciŏng gó̤-lòng ciáh Báe̤k-piéng huŏng-ngiòng dŭ dò̤ tūng-chĭng hô̤ lā̤ „Hók-ăng-uâ“.
 
Hók-ăng gô-dā̤ sê Nìng-dáik dê-kṳ̆ gì ùng-huá dṳ̆ng-sĭng. [[Chĭng-dièu]] muăk-nièng, chók-hiêng siŏh buōng ciŏng-muòng gái-siêu Hók-ăng-uâ ĭng-ông gì ông-cṳ̆, miàng-cê hô̤ lō̤ «[[Ăng-kiŏng Báik-ĭng]]» (安腔八音).