「Chāu-mŭk」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Sĭk-ŭk'''(植物) sê siŏh cṳ̄ng sĕng-ŭk gì ciō-iéu hìng-tái, bău-guák huă, chāu, chéu ciŏng-uâng dŭ sê sĭk-ŭk gì siŏh cṳ̄ng. Ék-buă...)
 
[[File:Diversity of plants image version 5.png|thumb|right|200px|Gáuk cṳ̄ng sĭk-ŭk]]
'''Sĭk-ŭk'''(植物) sê siŏh cṳ̄ng [[sĕng-ŭk]] gì ciō-iéu hìng-tái, bău-guák [[huă]], [[chāu]], [[chéu]] ciŏng-uâng dŭ sê sĭk-ŭk gì siŏh cṳ̄ng. Ék-buăng lì gōng sĭk-ŭk â̤ kék [[nĭk-tàu|iòng-guŏng]] hĕ̤k-ciā gì-tă sĕng-ŭk hŭ-uái mì-tì cê-gă gì sĕng-uăk.
 
匿名使用者