「Pū-tŭng-uâ」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
|script = [[Háng-cê]]
|familycolor = Sino-Tibetan
|fam1 = [[Háng-cáung-ngṳ̄-hiê]]
|fam2 = [[Háng-ngṳ̄-cŭk]]
|fam3 =guăng[[Guăng-uâ]]
|nation = [[Dṳ̆ng-guók]], [[Dài-uăng]], [[Mā-lài-să̤-ā]], [[Sĭng-gă-pŏ̤]]
|agency = [[Dṳ̆ng-guók]] [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gáu-ṳ̆k-buô|gáu-ṳ̆k-buô]] [[guók-gă ngṳ̄-ngiòng ùng-cê gĕ̤ng-cáuk ūi-nguòng-huôi]]<br />[[Dài-uăng]] [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gáu-ṳ̆k-buô|gáu-ṳ̆k-buô]] [[Gáu-ṳ̆k-buô guók-ngṳ̄ tŭi-hèng ūi-nguòng-huôi|Cṳ̄ng-sĭng-gáu-ṳ̆k-sĭ dà̤ 4 kuŏ]]<br />[[Sĭng-gă-pŏ̤]] [[Sĭng-gă-pŏ̤ tŭi-guŏng Huà-ngṳ̄ lī-sê̤ṳ-huôi|tŭi-guŏng Huà-ngṳ̄ lī-sê̤ṳ-huôi]]<br />[[Mā-lài-să̤-ā]] [[Mā-lài-să̤-ā Huà-ngṳ̄ giĕ-huōng lī-sê̤ṳ-huôi|Huà-ngṳ̄ giĕ-huōng lī-sê̤ṳ-huôi]]