「Pū-tŭng-uâ」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
{{Infobox ngṳ̄-ngiòng
|name = Hiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄ / Pū-tŭng-uâ / Guók-ngṳ̄ / Biĕu-cūng huà-ngṳ̄
|nativename = 现代标准汉语/現代標準漢語/普通话/國語/标准华语
|states = [[Dṳ̆ng-guók]], [[Dài-uăng]], [[Mā-lài-să̤-ā]], [[Sĭng-gă-pŏ̤]]