「Pū-tŭng-uâ」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
{{Infobox ngṳ̄-ngiòng
|name = Hiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄ / Pū-tŭng-uâ / Guók-ngṳ̄ / Biĕu-cūng huà-ngṳ̄
|nativename = 现代标准汉语/現代標準漢語/普通话/國語/标准华语
|states = [[Dṳ̆ng-guók]], [[Dài-uăng]], [[Mā-lài-să̤-ā]], [[Sĭng-gă-pŏ̤]]
|region = '''mū-ngṳ̄:''' Dṳ̆ng-guók gì [[dṳ̆ng-nguòng]], [[dĕ̤ng-báe̤k]] gâe̤ng să̤-nàng<br />'''tŭng-ê̤ṳng:''' Dṳ̆ng-guók, Dài-uăng
|iso3 = cmn
|SIL = CHN
̩̩|map= [[File:Map-Sinophone World.png|200px]]<br />Kĕk GuókHiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄ có̤ guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng gì dê-huŏng
}}
'''Hiêng-tŭngdâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄''' (普通話現代標準漢語), iâ hô̤ lō̤ '''Pū-tŭng-uâ''' (普通話), '''Guók-ngṳ̄''' (國語), hĕ̤k-ciā '''Biĕu-cūng huà-ngṳ̄''' (標準華語), sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]], [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] ([[Dài-uăng]]) gâe̤ng [[Sĭng-gă-pŏ̤]] gì [[guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng]]. GuókHiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄ gì huák-ĭng sê ī [[Báe̤k-gĭng]] huŏng-ngiòng ùi biĕu-cūng, [[sṳ̀-ngṳ̄]] ī báe̤k-huŏng huŏng-ngiòng bàng-siòng sāi gì sṳ̀ có̤ gĭ-chū, [[ngṳ̄-huák]] áng-ciéu hiêng-dâi [[Háng-ngṳ̄]] băh-uâ-ùng gì ùng-huák giĕ-cáik.
 
Téng ngṳ̄-ngiòng-hŏk gì huŏng-miêng lì gōng, Hiêng-tŭngdâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄ sê [[Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ]] gì siŏh cṳ̄ng [[huŏng-ngiòng]].
 
== Lĭk-sṳ̄ ==