「Pū-tŭng-uâ」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Dṳ̀ng-sĭng dêng-hióng gáu Háng-ngṳ̄
#REDIRECT{{Infobox [[Háng-ngṳ̄]]-ngiòng
|name = Pū-tŭng-uâ / Guók-ngṳ̄ / Biĕu-cūng huà-ngṳ̄
|nativename = 普通话/國語/标准华语
|states = [[Dṳ̆ng-guók]], [[Dài-uăng]], [[Mā-lài-să̤-ā]], [[Sĭng-gă-pŏ̤]]
|region = '''mū-ngṳ̄:''' Dṳ̆ng-guók gì [[dṳ̆ng-nguòng]], [[dĕ̤ng-báe̤k]] gâe̤ng să̤-nàng<br />'''tŭng-ê̤ṳng:''' Dṳ̆ng-guók, Dài-uăng
|speakers = 9600 uâng
|script = [[Háng-cê]]
|familycolor = Sino-Tibetan
|fam1 = Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
|fam2 = Háng-ngṳ̄-cŭk
|fam3 =guăng-uâ
|nation = [[Dṳ̆ng-guók]], [[Dài-uăng]], [[Mā-lài-să̤-ā]], [[Sĭng-gă-pŏ̤]]
|agency = [[Dṳ̆ng-guók]] [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gáu-ṳ̆k-buô|gáu-ṳ̆k-buô]] [[guók-gă ngṳ̄-ngiòng ùng-cê gĕ̤ng-cáuk ūi-nguòng-huôi]]<br />[[Dài-uăng]] [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gáu-ṳ̆k-buô|gáu-ṳ̆k-buô]] [[Gáu-ṳ̆k-buô guók-ngṳ̄ tŭi-hèng ūi-nguòng-huôi|Cṳ̄ng-sĭng-gáu-ṳ̆k-sĭ dà̤ 4 kuŏ]]<br />[[Sĭng-gă-pŏ̤]] [[Sĭng-gă-pŏ̤ tŭi-guŏng Huà-ngṳ̄ lī-sê̤ṳ-huôi|tŭi-guŏng Huà-ngṳ̄ lī-sê̤ṳ-huôi]]<br />[[Mā-lài-să̤-ā]] [[Mā-lài-să̤-ā Huà-ngṳ̄ giĕ-huōng lī-sê̤ṳ-huôi|Huà-ngṳ̄ giĕ-huōng lī-sê̤ṳ-huôi]]
|iso1 = zh
|iso2b = chi
|iso2t = zho
|iso3 = cmn
|SIL = CHN
̩̩|map= [[File:Map-Sinophone World.png|200px]]<br />Kĕk Guók-ngṳ̄ có̤ guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng gì dê-huŏng
}}
'''Guók-ngṳ̄''' (國語), iâ hô̤ lō̤ '''Pū-tŭng-uâ''' (普通話), '''Biĕu-cūng huà-ngṳ̄''' (標準華語), sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]], [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] ([[Dài-uăng]]) gâe̤ng [[Sĭng-gă-pŏ̤]] gì [[guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng]]. Guók-ngṳ̄ gì huák-ĭng sê ī [[Báe̤k-gĭng]] huŏng-ngiòng ùi biĕu-cūng, [[sṳ̀-ngṳ̄]] ī báe̤k-huŏng huŏng-ngiòng bàng-siòng sāi gì sṳ̀ có̤ gĭ-chū, [[ngṳ̄-huák]] áng-ciéu hiêng-dâi [[Háng-ngṳ̄]] băh-uâ-ùng gì ùng-huák giĕ-cáik.
 
Téng ngṳ̄-ngiòng-hŏk gì huŏng-miêng lì gōng, Guók-ngṳ̄ sê [[Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ]] gì siŏh cṳ̄ng [[huŏng-ngiòng]].
 
== Lĭk-sṳ̄ ==
Gū-cā sèng-âu, [[Háng-ngṳ̄]] cêu ô cêng sâ̤ [[huŏng-ngiòng]]. Ôi lāu huŏng-biêng lī-dê [[guók-gă]], lĭk-dâi uòng-dièu dŭ ô kŭi-diēng guăng-uâ ông-dông. Diŏh [[Mìng-dièu]] gâe̤ng [[Chĭng-dièu]], céng-hū găk ciòng-guók gáuk-dê siék-lĭk "'''Céng-ĭng Cṳ̆-iêng'''" (正音書院). Dáng-sê ĭng-ôi gū-cā [[mùi-tā̤]] mâ̤ huák-dăk, tŭng-guó "Céng-ĭng Cṳ̆-iêng" lì gá báh-sáng gōng Guók-ngṳ̄ dŭ mò̤ nuô-uâi hâu-guō, nâ ô tĕ̤k-cṳ̆-nè̤ng â̤ báik gōng.
 
1912 nièng [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] sìng-lĭk hâiu, [[Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng|Guók-mìng-dōng]] gié-sṳ̆k tŏi-guōng Guók-ngṳ̄. 1955 nièng, [[Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng|Gê̤ṳng-sāng-dōng]] bô gâe̤ng "Guók-ngṳ̄" gì ciáng-sék miàng-chĭng gāi có̤ "Pū-tŭng-uâ". Ĭng-ôi [[mùi-tā̤]] gâe̤ng [[gáu-ṳ̆k]] gì pū-gĭk, ciā buáng gá sié-gī gōng Guók-ngṳ̄ gì nè̤ng muōng lài muōng sâ̤.
 
[[Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k]] gâe̤ng [[Dài-uăng]] gì Guók-ngṳ̄ găk ngṳ̄-ĭng, sṳ̀-ngṳ̄ dēng huŏng-miêng dŭ ô sŏ̤h piĕ kṳ̆-biék.
==Gái káng==
Tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ
Lâng-gá-siăng
 
{{Interwiki|code=zh}}
 
[[Category:Ngṳ̄-ngiòng]]
[[Category:Dṳ̆ng-guók]]
 
{{Link FA|de}}