「Gàu」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
 
== Gàu gì ùng-huá ==
Găk [[Dṳ̆ng-guók]] ùng-huá diē-sié, gàu sê siŏh cṳ̄ng lìng-dâe̤ng gì dông-ŭk. [[Gàu-dṳ̆ng-uòng]] (猴中王) sê [[Dṳ̆ng-guók sìng-uâ]] dṳ̆ng cĭng dê̤ṳng-iéu gì ìng-ŭk, ĭ gì gū-sê̤ṳ dŭ gé diŏh mìng-găng duòng-suók gâe̤ng siēu-suóksiók «[[Să̤-iù-gé]]» (西遊記) diē-sié.
 
{{Commons|Monkeys|Gàu}}
匿名使用者