「Siēu-siók」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Siēu-siók''' kō̤-nèng cī: #小雪, ché̤ṳ Siēu-siók (ùng-hŏk). #小說, ché̤ṳ Siēu-siók (cáik-ké). {{Gì-ngiê}})
 
 
'''Siēu-siók''' kō̤-nèng cī:
 
#小, ché̤ṳ [[Siēu-siók (ùng-hŏk)]].
#小, ché̤ṳ [[Siēu-siók (cáik-ké)]].
 
{{Gì-ngiê}}