「Hók-ăng-uâ」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
{{twinLAT|福安話}}
'''Hók-ăng-uâ''' (福安話) sê [[Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄]] báe̤k buô gì siŏh cṳ̄ng dâi-biēu [[huŏng-ngiòng]], sāi gì nè̤ng ciō-iéu diŏh [[Hók-gióng-sēng]] [[Mìng-dĕ̤ng]] gì [[Nìng-dáik]] dê-kṳ̆. [[Hók-ăng]]-kiŏng sê Hók-ăng-uâ gì dâi-biēu kiŏng, gó-chṳ̄ hô̤ ciā miàng-cê.